Εταιρεία

Διαχείριση Ακινήτων

Υπηρεσίες Airbnb

Real Estate

Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 34,
Τ.Κ. 16674 Γλυφάδα

Τηλ: 210 8949540

Email: info@ktirio.online