Εταιρεία

Διαχείριση Ακινήτων

Υπηρεσίες Airbnb

Real Estate

Επικοινωνία

ΤΙΤΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΕΙΔΟΣ: 

ΕΜΒΑΔΟΝ: 

ΟΡΟΦΟΣ: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ: 

ΤΙΜΗ: 000.000€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 00000